JAK SI HLÍDAT NEMOVITOST PROTI KRÁDEŽIRealitní recept dne

Realitní recept dne
5.9.2016   |  Autor: Pavla Temrová  |  www.pavlatemrova.cz


Před třemi lety přišel pan Jeřábek o byt. Za bílého dne mu jej ukradli neznámí podvodníci, kteří předtím zfalšovali plnou moc k prodeji včetně úředně ověřeného podpisu. Několik týdnů poté byl byt pana Jeřábka přepsán na nového majitele - pana Linharta, který v něm bydlí dodnes. Přestože se později ukázalo, že se jednalo o podvod, pan Jeřábek svůj byt zpátky nezískal. Jak je to možné? Ústavní soud poskytl ochranu kupujícímu, který jednal na základě údajů potvrzených z veřejné a státem vedené evidence (tj. katastru nemovitostí). Právě katastr nemovitostí je pro kupujícího jediná evidence, kterou kontroluje a spoléhá na ni.

Skutečný stav v takovém případě ustupuje stavu, který je zapsán v katastru nemovitostí. Možná si říkáte, kdo za to nese zodpovědnost? Podvod byl v podstatě neodhalitelný. Kupní smlouvu sepsal notář a soud konstatoval, že notář není odpovědný za odhalení falešného podpisu na plné moci. Pan Jeřábek se tak nemůže domáhat ani náhrady škody po státu v souvislosti s porušením povinností notáře. Měl si zkrátka svoji nemovitost lépe hlídat.

Kromě případů podvodných převodů jsou nemovitosti ohroženy i neoprávněnými zástavami u bank. Probíhá to tak, že podvodníci, vydávající se za majitele nemovitosti, si vezmou od banky půjčku. I když se později skutečný vlastník nemovitosti dozví o podvodu a dosáhne přepisu na katastru zpátky na sebe, na nemovitosti už zůstane zástavní právo banky.

S příchodem Nového občanského zákoníku v roce 2014, je povinností  katastru nemovitostí informovat majitele nemovitostí o všech změnách a manipulacích, ke kterým dojde v souvislosti s jeho bytem, domem nebo pozemkem. Katastr nemovitostí nemůže provést žádnou změnu dříve než po uplynutí ochranné lhůty, která je 20 dnů. ALE!

ALE je velmi důležité mít na paměti, že v takovém případě katastr informuje majitele nemovitosti doporučeným dopisem, který mu je zasílán na adresu trvalého bydliště. Pokud jej majitel nepřevezme (například protože bydlí jinde, je na dovolené nebo mu informaci o zásilce někdo záměrně vezme ze schránky), katastr toto již dále neřeší a po uplynutí uvedené lhůty změnu provede.

Způsobů, jakými se můžete chránit proti případným podvodným transakcím a manipulacím s nemovitostmi, je několik.  Všechny vycházejí z evidence dat na katastru nemovitostí.

Jedním z nich je využít některou z placených monitorovacích služeb, která vám v takovém případě pošle esemesku nebo email s informací, že se u vaší nemovitosti objevila v katastru nemovitostí hláška o tzv. ochranné lhůtě, což značí, že se s vaší nemovitostí něco děje. Jinými slovy, katastr nemovitostí nemůže provést žádnou změnu (např. zápis nového vlastnického práva) dříve než po uplynutí této ochranné lhůty, která je 20 dnů. Ochranná lhůta vznikla s příchodem Nového občanského zákoníka v roce 2014, aby se zabránilo ilegálním změnám na nemovitostech (převod nemovitosti, zápis věcných břemen, zatížení nemovitosti zástavou apod.). 


Službu „Sledování změn katastru“ nabízí i přímo katastr nemovitostí. Za její aktivaci zaplatíte 200,-Kč jednorázově na neomezeně dlouhou dobu (při počtu 1-20 nemovitostí). Můžete si ji zřídit přímo na katastru vyplněním formuláře nebo přes datovou schránku.

Dejte si však pozor na jednu věc!


Pokud si tuto službu aktivujete, přijde vám esemeska nebo email (podle vašich preferencí), ale již vám nebude posílán zmíněný doporučený dopis, jako by tomu bylo bez aktivace této služby!Tím nejjednodušším a současně nejlevnějším způsobem, jak si ohlídat svoji nemovitost, je pravidelně sledovat její záznam v katastru nemovitostí prostřednictvím aplikace „Nahlížení do katastru“, což můžete udělat úplně zdarma a kdykoliv. Níže najdete detailní návod, jak postupovat.
1. Krok
Kliknete na stránku „Nahlížení do katastru nemovitostí“ na adrese níže:

Zvolíte si, co chcete sledovat.  V tomto případě jsme vybrali bytovou jednotku.2. KrokNapíšete název obce. Dále si vyberete, na základě čeho chcete nemovitost hledat - zdali pomocí čísla stavby nebo pomocí adresy (ulice a č. popisné).

3. KrokKliknete na sledovanou jednotku – viz. ukázka níže.

4. KrokPo prokliku na sledovanou jednotku se zobrazí informace o jejím vlastnictví a případném omezení vlastnického práva.


Pokud by na nemovitosti běžela zmíněná 20ti denní ochranná lhůta, bude zde tato informace vyznačena v podobě oranžového pásku s uvedením „Ochranná lhůta“.Výslednou stránku s detailem vaší nemovitosti doporučuji si přidat mezi oblíbené položky v prohlížeči a aspoň jednou měsíčně na ni kliknout a uvedené informace zkontrolovat. Pokud objevíte něco, co tam nepatří, ihned informujte katastr!


Ukázka vyznačení 20denní ochranné lhůty.

Mějte se hezky a příště zase u dalšího realitního receptu na shledanou.

Pavla Temrová
www.pavlatemrova.cz

23. 6.  2016

Autor: Pavla Temrová
Rok vydání: 2015-2016
ISBN: 978-80-260-8359-7
Anglická verze (The Real Estate Cookbook)
Recenze© Pavla Temrová Real Estate 2017