Při prodeji nemovitosti se platí 4% daň z nabytí, kterou platí od 1.1.2016 již pouze kupující. Na prodávajícího se někdy vztahuje daň z příjmu.

Daň z příjmu činní 15 % u fyzických osob (Jan Novák) a 19 % u právnických osob (Jan Novák s.r.o). Nevztahuje se na celou částku, ale jen na utržený zisk. Prodávající musí vykázat příjem v daňovém přiznání a cenu nemovitosti navíc doložit znaleckým posudkem. Nově může také požádat finanční úřad o stanovení tzv. směrné hodnoty, která je bezplatná, ale ne vždy je přesná.

4 případy, kdy je prodávají osvobozen od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

  • Nemovitost v osobním nebo družstevním vlastníte alespoň 5 let
  • Nemovitost v osobním vlastnictví vlastníte méně než 5 let, ale minimálně 2 roky jste v ní bydleli (nemusí být trvalé bydliště).
  • Od daně z příjmu jste osvobozeni také v případě, pokud použijete celou utrženou částku z prodeje na nákup (opravu) jiné nemovitosti k vlastnímu bydlení a to nejpozději do 12 měsíců od prodeje.
  • Nemovitost z dědictví (platí 5 letý časový test, který je možné sčítat s dobou vlastnictví zůstavitele.) Např. Zdědili jste byt po babičce, která v něm 5 let bydlela, pak je časový test splněn, stejně jako v případě, pokud by v něm bydlela jen 2 roky a vy další 3 roky před prodejem.  

Daň z prodeje nemovitosti získané darem

v tomto případě začíná běžet časový test od začátku. Platí základní pravidlo 2 roky bydlet nebo 5 let vlastnit. A je úplně jedno, jestli jste nemovitost dostali od rodičů, jiného příbuzného nebo cizího člověka.

Prodáváte-li nemovitost v družstevním vlastnictví

V případě „nákupu“ bytu v družstevním vlastnictví (DV) v podstatě nejde o přímé vlastnictví bytu, ale o získání členství v družstvu, s nímž je spojeno právo na pronájem bytu. Při „prodeji“ družstevního bytu se proto daň z nabytí neplatí. Daň z příjmu podléhá časovému testu 5 let.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti není to samé jako daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí platí jednou za rok její majitel. Pokud jste tedy nemovitost prodali, pak je za tuto daň zodpovědný již nový majitel, který má do konce ledna příštího roku povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a od této chvíle ji bude každý rok platit. (Pro ilustraci uvedu, že daň z nemovitosti u bytu o rozloze 40 m2 může stát cca 600,-Kč/rok.)

 

29.3.2018, Pavla Temrová
Certifikovaná realitní makléřka, reference klientů

Řešíte prodej /nákup nemovitosti v Praze?
Zavolejte mi. Tel 602 306 045 pavla@temrova.cz

realitní makléřka pro prahu a okolí