Např.
Pokud je vlastníkem jen jeden z manželů

druhý mu musí dát písemný souhlas k prodeji a čestné prohlášení, že se v nemovitosti nenachází jejich „společná domácnost“. A to i v případě, že ani jeden z nich nemá trvalý pobyt v ČR a byt je pronajat.

Pokud kupující financuje nemovitost hypotékou a řeší se zástavní smlouva, pak i tu podepisují oba manželé, i když je vlastníkem jen jeden, druhý s tím musí souhlasit. S tím vším je potřeba počítat už na samém počátku, aby se vše správně načasovalo a v průběhu příprav prodejní dokumentace nedošlo k nepříjemným překvapením, která mohou stát čas i peníze. Při prodeji je zapotřebí ohlídat potřebnou dokumentaci i spoustu jiných věcí.

(Katastr pro samotný převod souhlas druhého manžela nepožaduje.)

Když majitel žije v zahraničí

V uplynulém roce jsem řešila prodej nemovitostí v ČR klientů žijících v zahraničí několikrát.  Aby majitelé nemuseli kvůli prodeji cestovat do Čech a vše mohli řešit na dálku, udělili mi plnou moc.

Plná moc musí zohledňovat komunikaci s katastrem, v bankách a jiných úřadech, vůči kterým je majitel zastupován makléřem. S přijetím mé plné moci (připravuje ji právník na míru každému klientovi) nebyl nikdy problém, kromě jednoho případu:

Existuje instituce, která explicitně vyžaduje, aby byla plná moc k podpisu zástavní smlouvy na JEJICH formuláři –  Česká spořitelna. Pokud tedy kupující chce využít hypotéku v této bance, musí majitel udělit plnou moc znovu na JEJICH formuláři. Pokud má majitel žijící v zahraničí poblíž Českou ambasádu, není to problém, vše se dá ověřit v podstatě obratem.

Pokud má českou ambasádu daleko, může to znamenat časové i finanční ztráty. V zahraničí totiž nestačí dokument úředně ověřit na poště, ale musí se jít k notáři, který jej opatří apostilou, což může stát i několik stovek euro.

Jak probíhá úřední ověření dokumentu v zahraničí?

1. Ideálně zajít na českou ambasádu a dokumenty ověřit tam. Rychlé a levné.

2. Pokud je ambasáda daleko, podepsat plnou moc úředně ověřeným podpisem před notářem. ALE ne každý notář je k tomu způsobilý. Někdy musí být zapsaný v centrální databázi, aby se zamezilo podvodníkům, kteří se za notáře jen vydávají. Ministerstvo zahraničí má k dispozici seznam, kde je nutné ověřit si, zdali tam notář je.

3. V zemích EU opatřit dokument tzv. Apostilou ve smyslu Haagské úmluvy – Apostila potvrzuje, že zahraniční notář, který ověřil podpis, je k úřednímu ověřování podpisů v daném státě oprávněn. Apostilu vydává určený orgán daného státu, například přímo daný notář.

Na závěr je nutné zaslat plnou moc do ČR a nechat apostilu (úřední doložku) přeložit do češtiny, a to úředně ověřeným překladem (tj. překladatelem, který má na úřední překlady „razítko“). Pokud by text plné moci nebyl v češtině, je třeba ji nechat pro účely použití před českými úřady také přeložit (většinou je nutný úředně ověřený překlad). Pokud text podepisuje cizinec nerozumějící česky, text dokumentu je lepší rovnou udělat dvojjazyčný. Příkladem může být Švéd prodávající byt v Praze, který vše řeší na dálku a zplnomocní makléře, aby za něj vše zařídil…

Scénářů a nových situací při prodeji může nastat mnoho. Vzájemně se ovlivňují a každý obchod tak posouvají do nové, unikátní roviny. A co teprve, pokud do hry vstoupí předkupní práva…

 

18.4.2018, Pavla Temrová
Certifikovaná realitní makléřka, reference klientů

Řešíte prodej /nákup nemovitosti v Praze?
Zavolejte mi. Tel 602 306 045 pavla@temrova.cz

realitní makléřka pro prahu a okolí