Cílem tohoto příspěvku je připomenout, jak moc důležité je čas od času zkontrolovat si svoji nemovitost v katatru nemovitostí, což lze udělat z tepla domova a kdykoliv. A navzdory různým placeným monitoringům navíc i zcela zdarma.

Před třemi lety přišel pan Jeřábek o byt. Za bílého dne mu ho ukradli neznámí podvodníci, kteří předtím zfalšovali plnou moc k prodeji včetně úředně ověřeného podpisu. Několik týdnů poté jej prodali panu Linhartovi, který v něm bydlí dodnes. Přestože se později ukázalo, že se jednalo o podvod, pan Jeřábek svůj byt zpátky nezískal. Jak je to možné? Ústavní soud poskytl ochranu kupujícímu, který jednal na základě údajů potvrzených z veřejné a státem vedené evidence (tj. katastru nemovitostí).

Možná si říkáte, kdo za to nese zodpovědnost? Podvod byl v podstatě neodhalitelný. Kupní smlouvu sepsal notář a soud konstatoval, že notář není odpovědný za odhalení falešného podpisu na plné moci. Pan Jeřábek se tak nemůže domáhat ani náhrady škody po státu v souvislosti s porušením povinností notáře. Měl si zkrátka svoji nemovitost lépe hlídat, jelikož skutečný-pravdivý stav ustupuje stavu, který je zapsán v katastru nemovitostí.

S příchodem nového občanského zákoníku (2014) začala platit tzv. „ochranná lhůta katastru“, kdy katastr musí nejprve písemně informovat majitele nemovitosti o chystané změně a teprve po 20 dnech může zapsat nového vlastníka. Přestože ochranná lhůta riziko zneužití významně snížila, vyskytují se případy, kdy zloději doslova odlákali majitele nemovitosti (nebo převzali kontrolu nad jeho poštovní schránkou), aby se o chystané změně nedozvěděl.

Pokud se s nemovitostí „něco“ děje (převod vlastnictví, vložení nové zástavy a pod.), katastr informuje majitele nemovitosti doporučeným dopisem, který mu zašle na adresu trvalého bydliště. Pokud ho majitel nepřevezme, protože bydlí jinde, je na dovolené nebo mu informaci o zásilce někdo záměrně vezme ze schránky, katastr toto již dále neřeší a po uplynutí uvedené lhůty změnu provede.

Základem ochrany je prevence = nemovitost si pravidelně hlídat  

Ke kontrole nemovitosti můžeme použít několik nástrojů, z nichž některé jsou zpoplatněny. Nejjednodušší je pracovat s nástrojem „Nahlížení do katastru“, který je zdarma a běhěm několika kliků myší zjistíme, zda se s naším bytem, domem nebo třeba polem neděje něco divného. Konkrétní postup, jak na to, najdete ZDE.

Kromě případů podvodných převodů jsou nemovitosti ohroženy i neoprávněnými zástavami u bank. Probíhá to tak, že podvodníci, vydávající se za majitele nemovitosti, si vezmou od banky půjčku. I když se později skutečný vlastník nemovitosti dozví o podvodu a dosáhne přepisu na katastru zpátky na sebe, na nemovitosti už zůstane zástavní právo banky.

Přestože se jedná o výjimečné případy, co dělat, pokud náhodou zjistíte, že je vaše nemovitost přepsána na nového majitele?

Ihned kontaktujte katastr a svého právníka, aby vám  pomohl s odvoláním, podáním tzv. poznámky spornosti atd. Důležité je jednat rychle, aby se nemovitost opět „neprodala“. Pak už by mohlo být pozdě, jako se stalo v úvodním příběhu.

.