Roste počet lidí, kteří si pořizují nemovitosti do podílového spoluvlastnictví.

Lenka a Mirek si před lety koupili starší rodinný domek, který si zrekonstruovali. Jako nesezdaný pár ho pořídili do podílového spoluvlastnictví. Mirek zaplatil čtvrtinu hotově, zbytek zaplatila Lenka z hypotéky (kterou ale fakticky platili oba, uzavřená byla jen na Lenku, protože její příjmy stačily).

Každý z nich si uzavřel životní pojistku, kdyby se s ním něco stalo, aby ten druhý mohl bance doplatit zůstatek hypotéky. Děti neměli, ale napsali si každý poslední vůli a své podíly si vzájemně odkázali. Také si na své podíly nechali zřídit předkupní práva a ta vložili do katastru nemovitostí, pokud by se náhodou situace změnila a jeden z nich se dostal do problémů, tak aby ten druhý mohl jeho podíl odkoupit přednostně.

Po letech byl dům z velké části splacen, když Lenka přišla nešťastnou náhodou o život. Když se Mirek vzpamatoval z nejhoršího, začal řešit s pojišťovnou její pojistku, kterou mu pojišťovna – coby obmyšlené osobě, naštěstí poměrně rychle vyplatila, čímž získal peníze pro doplacení zůstatku hypotéky. Lenčin podíl šel do dědického řízení, stejně jako její dluhy. Jelikož Lenka svůj podíl Mirkovi (coby osobě blízké = 1. dědická skupina) odkázala, dům mu zůstal a zbylý dluh mohl doplatit bance.      Aktualizace příspěvku, 8.1.2018 – Předkupní práva a jejich vliv na prodej nemovitostí.

Dluhy jednoho ze spoluvlastníků mohou skončit dražbou celé nemovitosti

Jiná situace se stala druhému nesezdanému páru, který si také pořídil nemovitost do podílového spoluvlastnictví. Za své ideální poloviny zaplatili ona hotově, on hypotékou, kterou po letech doplatil. Po několika letech se dostal do dluhů, které skončily exekucí a poté dražbou Jeho podílu. Vlastně mohla být ještě ráda, že se tak stalo až poté, když byla hypotéka doplacená, protože pokud by se do dluhů dostal dříve, banka (jako zástavní věřitel) by mohla úvěr zesplatnit a dát do dražby dům celý.

Ale ani manželství, společné vlastnictví manželů a splacená hypotéka nezajistí, že do cesty nemůže vstoupit nečekaný problém. Třeba příběh paní Ivy, která měla s manželem rodinný dům v SJM. Hypotéku splatili už dávno a životní pojistku neprodloužili. Když Iva nečekaně ovdověla a do dědického řízení vstoupila dcera z prvního manželova vztahu (15 let se neviděli), zjistila, že nemá peníze na to, aby ji vyplatila, obě byly v první dědické skupině a dcera tak měla nárok na část tátova podílu. Po vzájemné dohodě vše nakonec skončilo prodejem domu.

Život nám přináší spoustu rizik a překvapení, ale existují jisté kroky, kterými se na ně můžeme aspoň trochu připravit:

– Nechat si zřídit předkupní právo na podíly ostatních spoluvlastníků a vložit je do katastru nemovitostí. Nebo si počkat na 1.1.2018, kdy začne zákonné předkupní právo spoluvlastníků opět platit (díky novele NOZ).

– Uzavřít pojistku pro případ smrti, která pomůže doplatit hypotéku / vyplatit dědice nebo věřitele partnera.

– Poslední vůle (závěť)

 

25.8.2017, Pavla Temrová
Certifikovaná realitní makléřka, reference klientů

Řešíte prodej /nákup nemovitosti v Praze?
Zavolejte mi. Tel 602 306 045 pavla@temrova.cz

realitní makléřka pro prahu a okolí