Jak „proklepnout“ prodávajícího, aby na vás po prodeji nespadly i jeho dluhy. Někdy se může jednat o nešťastnou náhodou, jindy o záměr.

Prověrka prodávajícího začíná kontrolou listu vlastnictví (LV)

evidovaném na katastru nemovitostí. Výpis z LV získáte i na poště – služba Czech point nebo na webu katastru. Z listu vlastnictví se dočtete jméno majitele (majitelů), jeho trvalou adresu, detaily k nemovitosti (velikost, účel), případná omezení – věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva nebo právě dluhy. Pokud je majitel dlužník a má na krku exekuce, promítne se tato informace do listu vlastnictví jako exekutorská zástava. Pokud má majitel hypotéku se zástavou nemovitosti, promítne se tato informace jako zástavní právo smluvní. Je důležité pracovat s aktuálním listem vlastnictví, protože exekuce mohou naskákat až později

Když je na bytě Zástavní právo smluvní

Téměř polovina majitelů má na prodávané nemovitosti hypotéku. V praxi to znamená, že majitel musí nejprve požádat banku o souhlas s prodejem a o vyčíslení zůstatku dluhu. Hypotéka je pak zpravidla doplacena z kupní ceny. Nastavení smluvní dokumentace a toku peněz, aby byly všechny strany (kupující/prodávající/banka) chráněny, je úkol pro zkušeného realitního makléře a právníka. Vše musí na závěr schválit banka.

Exekuční příkaz nebo exekutorské zástavní právo

Tady pozor, pokud objevíte tuto skutečnost na LV, v žádném případě se do nákupu nepouštějte sami bez konzultace se zkušeným makléřem nebo právníkem. Exekuční právo nebo zástavní právo navrhuje a podává exekutor na základě nezaplacení nebo nesplácení finančních závazků. Závazky exekutorského úřadu na Listu vlastnictví se musí vypořádat vždy před vložením kupních smluv do katastru nemovitostí. V opačném případě převod na nového majitele exekutor napadne a zamezí přepisu vlastnických práv.

Zástavní právo fyzické osoby

je méně obvyklé, ale funguje podobně jako zástavní právo smluvní bank a nebankovních společností jen s rozdílem, že je nutné komunikovat přímo s danou osobou, která má na nemovitosti zapsanou zástavu. Od věřitele musíte získat vystavení potvrzení věřitele o zůstatku jistiny a příslušenství, včetně závazku vzdání se zástavního práva.

Proklepněte si prodávajícího v Rejstříku exekucí

Zda neměl v minulosti problémy s úhradou svých závazků. Můžete ho požádat o poskytnutí bezdlužnosti od Finančního úřadu a Okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud by dlužil na daních nebo sociálce, vše může vyústit v exekuce na jeho majetek právě ve chvíli, když vstoupíte do hry vy.

Pro zjištění všech věřitelů slouží bankovní (CBCB), nebankovní registry (CNCB) a Solus. Výpis z registrů sami nezjistíte (nahlížet do nich, kromě posuzovaného, mohou jen banky a členové registrů) a je zapotřebí požádat prodávajícího, aby z nich pro vás pořídil výpis. Tématu registrů jsme se věnovali v tomto článku.

Skryté dluhy vůči společenství nebo družstvu

Chtějte potvrzení o bezdlužnosti, že prodávající nemá nesplacenou pohledávku (platby do fondu oprav, splácení úvěrů), protože by po prodeji mohla přejít na vás. Na tato a další rizika (vzniklé škody) by měla pamatovat na míru šitá smluvní dokumentace provázející prodej nemovitosti, aby se nestalo, že některá skutečnost vyplave na povrch až později.

25.10.2017, Pavla Temrová
Certifikovaná realitní makléřka, reference klientů

Řešíte prodej /nákup nemovitosti v Praze?
Zavolejte mi. Tel 602 306 045 pavla@temrova.cz

realitní makléřka pro prahu a okolí